Mobile Connex

QR code

* Search
Recent PostsTopic: ภาพพุทธประวัติสวยๆ เนื่องด้วยวันเข้าพรรษา Read 10304 times

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline CONNEX

 • Administrator
 • VIP Member
 • *
 • Posts: 1,141
 • gconnex - good to share
  

[ภาพการปฐมเทศนาแก่ปัจจวัคคีทั้ง 5]

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาวันอันเป็นกุศลอีกวันหนึ่งของชาวพุทธเรา นอกจากจะเป็นวันหยุดยาวแล้ว ยังความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าวันสำคัญอื่นๆ ทางพุทธศาสนาเพราะเหมือนเป็นวันที่เริ่มศาสนาพุทธของเราเลยทีเดียว  วันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าอันเป็นศาสดาของชาวพุทธได้ทำการปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีทั้งห้า ส่งผลให้เหล่าปัญจวัคคีเหล่านั้นเกิดความปิติเลื่อมใสในพุทธศาสนาขอทำการอุปสมบทเป็นพระสงฆ์คณะแรกในบวรพุทธศาสนา ส่งผลให้เกิด พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบถ้วนในวันนี้นี่เอง

ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ เพื่อนๆ สามารถคลิ๊ก Link ข้างต้นเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ และผมได้นำรูปสวยๆ อันเป็นพระประวัติของพระพุทธเจ้าให้เพื่อนๆ ดูกัน เพราะเห็นว่างดงามและแปลกตาไม่เหมือนที่เคยเห็นมาก่อน เป็นเหตการณ์ไหนบ้างก็ลองพิจารณากันดูครับ  :army:


[ภาพพิจารณาดอกบัว 4 เหล่า คือ
จำพวกที่ ๑ ฉลาดมาก เพียงแต่ได้ฟังหัวข้อธรรมที่ยกขึ้นก็เข้าใจทันที
จำพวกที่ ๒ ฉลาดพอควร ต่อเมื่อฟังคำอธิบายอีกชั้นหนึ่งจึงจะเข้าใจ
จำพวกที่ ๓ ฉลาดปานกลาง ที่เรียกว่า เวไนยสัตว์ ต้องใช้เวลาอบรมบ่มสติปัญญาพอควร จึงจะเข้าใจ
จำพวกที่ ๔ เรียกว่า "ปทปรมะ" ตรงกับภาษาไทยว่า "โง่ทึบ" ][ภาพการปลงพระเกศาก่อนทำการผนวช]


[ภาพการเสด็จจากดาวดึงส์หลังจากโปรดพระมารดา]


[ภาพการประสูติ]


[ภาพการตรัสรู้]


[ภาพการเสด็จเยี่ยมราษฎรภายนอกพระนคร โดยการจัดฉากของพระบิดา]


[ภาพการการรู้แจ้งถึงทางสายกลางกลับมาเสวยพระกระยาหารอีกครั้งทำให้เหล่าปัญจวัคคีหมดความเสื่อมใส]


[ภาพการเสด็จกลับเข้าวังเพื่อโปรดพระญาติ]


[ภาพเหล่าทวยเทพมาอำนวยพรก่อนเสด็จลงไปประสูติ]


[ภาพการหลบหนีออกจากวังร่วมกับนายฉันทะ]


[ภาพการเสี่ยงทายด้วยการลอยถาดที่นางสุชาดานำมาภวาย แล้วจมลงตรงนาคภพพิมานแห่งพญากาฬนาคราชซ้อนกันกับถาดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน พระองค์ทรงโสมนัสและแน่พระทัยว่าจะได้ตรัสรู้ เป็นพระสัพพัญญูสัมพุทธเจ้า โดยหาความสงสัยมิได้]


[ภาพการทรงอภิเษกกับพระนางพิมพา]


[ภาพการทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณตามลำดับ จึงทำให้ตัดสินใจออกผนวช]


[ภาพการทอดพระเนตรเห็นความเบื่อหน่ายของชีวิตทางโลกเป็นสิ่งปรุงแต่ง]


[ภาพพญามารเข้าผจญก่อนทำการตรัสรู้ โดยมีพระธรณีบีบมวยผมกำจัดเหล่ามารนั้นไปเสีย]


[ภาพการถวายข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา อันเป็นพระกระยาหารมื้อแรกหลังจากทรงตรัสรู้]


[ภาพก่อนการเสด็จหนีออกจากวังหลังจากพระราหุลประสูติได้เพียงไม่กี่วัน]


[ภาพการเทศนาโปรดพระญาติ]


[ภาพทรงประชวรก่อนเสด็จดับขันธ์ โดยอาหารมื้อสุดท้ายคือสูกรมัททวะ (เนื้อหมูอ่อน หรือเห็ดบางประเภทอันเป็นยา?)]


[ภาพพระปรินิพพาน]


[ภาพนิมิตเห็นแก่นแท้แห่งธรรมและมารอันเป็นอุปสรรคแห่งการหลุดพ้น]


[ภาพการขอผนวชของพระราหุล]


[ภาพยามประสูติแห่งพระองค์ ทันทีที่ประสูติ ทรงดำเนินด้วยพระบาท 7 ก้าว มีดอกบัวผุดรองรับ ทรงเปล่งพระวาจาว่า "เราเป็นเลิศที่สุดในโลก ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเรา"]


[ภาพการชุมนุมของพระสงฆ์จำนวน 1,250 โดยมิได้นัดหมายอันเป็นมูลเหตุของวันมาฆบูชา]


[ภาพยามวัยเยาว์ของพระพุทธองค์ ซึ่งทรงโปรดการปฏิบัติธรรม]


[ภาพนิมิตของพระมารดาก่อนการประสูติ]


[ภาพการแสดงธรรมเล่าความเรื่องชาติปางก่อนที่เคยเกิดเป้นวานรให้กับพระอานนท์]


[ภาพโหรหลวงทำนายหลังจากพระพุทธองค์ทรงพระประสูติ]


[ภาพการกลับเข้าวังครั้งแรกเพื่อโปรดพระบิดา]


[ภาพโหรหลวงทำนายว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า]


[ภาพลูกสาวพญามาร เข้ามาหลอกล่อขัดหวางการตรัสรู้]


[ภาพพญานาคมุจจลินท์ ผู้เป็นราชาแห่งนาค ได้ออกจากนาคพิภพ ทำขนดล้อมพระวรกาย ๗ ชั้น แล้วแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเบื้องบนเพื่อกันฝนแก่พระพุทธองค์]


[ภาพการโปรดพระบิดาก่อนสิ้นพระชนน์]


[ภาพทรงธนูของเจ้าชายสิทธัตถะ หลังจากพระราชบิดาจึงทรงส่งไปศึกษาศิลปวิทยาที่สำนักครูที่มีชื่อว่า "วิศวามิตร"]
« Last Edit: July 27, 2010, 12:58:16 PM by gADMIN »

Offline Goa'ul

 • VIP Member
 • *
 • Posts: 557
สวยจังเลยครับ น่าจะมีรายละเอียดด้วยนะครับ ภาพนี้คือเหตุการณ์ตอนไหนอ่ะครับ  บางรูปจำไม่ได้อ่ะ

Offline CONNEX

 • Administrator
 • VIP Member
 • *
 • Posts: 1,141
 • gconnex - good to share
สวยจังเลยครับ น่าจะมีรายละเอียดด้วยนะครับ ภาพนี้คือเหตุการณ์ตอนไหนอ่ะครับ  บางรูปจำไม่ได้อ่ะ

จัดให้ตามคำขอครับผม ผิดพลาดจุดไหนต้องขออภัยด้วยนะครับ รบกวนท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยแนะนำด้วยครับผม

Offline limpor

 • Full Member
 • *
 • Posts: 152
ภาพสวยมากครับแต่ว่าน่าจะเรียงลำดับก่อนหลังจะดีมากเลยอ่ะครับ แต่ว่า LP เข้าใจครับ